Hydroizolujeme spodní stavby

Provádíme hydroizolace spodních staveb což zahrnuje jak hydroizolace základových desek tak i samotné hydroizolace základů pro vaši budoucí stavbu.

Provedením hydroizolace základů a celé spodní stavby Vašeho budoucího domu vás zbavíme zemní vlhkosti, která podporuje nejen tvorbu plísní vlivem vzlínání vlhkosti, ale i zlepšení termoizolačních vlastností zdiva. Hydroizolace spodní stavby také zabrání možnému průsaku vody do sklepů a narušení statiky budov vlivem vlhkosti zdiva.

Hydroizolace je učinná proti povrchové i podpovrchové vodě a vodě protékající okolo domu jakož i před podzemní tlakovou vodou. Investice do hydroizolace spodní stavby Vám ušetří budoucí náklady na sanaci vlhkého zdiva a opravy opadané omítky.

Hydroizolační fólie jsou účinné také proti pronikání radonu a používá se jako jedna z protiradonových opatření.

Provádíme všechny druhy izolací:

  • Izolace plochých strěch včetně dodávky doplňkových izolačních materiálů, jako je podkladová geotextilie, sklovláknitý vlies, tepelná izolace, kotvící prvky, tvarovky, ohýbané plechy, atd.
  • Zemní hydroizolace budov proti vodě a vlhkosti
  • Izolace proti pronikání radonu z podloží
  • Izolace částí staveb přícházejících do styku s pitnou vodou
  • Izolace stavebních konstrukcí
  • Izolace balkónů, teras a lodžií
  • Posouzení stavby, návrh izolace včetně detailů, dimenzování hydroizolací střech a spodních staveb
  • Řešení detailů u izolací balkonů, teras a lodžií

Něco málo s naší realizace


Nezávazná poptávka

Máte ve všem jasno a přejete si znát cenu realizace?