Každá budova má s ohledem na svou funkci a použité materiály omezenou životnost. I přes maximální péči stavební materiály stárnou a po určité době nemovitost vyžaduje opravu. Stavební rekonstrukce a přestavby zlepší nejen kvalitu bydlení, ale také pohodlí uživatelům bytových jednotek.

Výhody rekonstrukce

  • snížíme náklady na údržbu a provoz
  • zvýšíme hodnotu objektu
  • vytvoříme příjemné klima a komfort
  • zabráníme únikům tepla z objektu

Nad rekonstrukcí budovy byste měli přemýšlet ve chvíli, kdy dům vykazuje velké množství závad. Nejběžnějšími opravami jsou rekonstrukce fasád, stěn, rekonstrukce střechy a výměny okenních a dveřních výplní. Kvalitní rekonstrukce starého domu sníží energetické výdaje spojené s provozem budovy. Zabrání se úniku tepla netěsnícími okny a dveřmi, ale také střechou nebo podlahami.

Realizujeme rekonstrukce

  • nadkrokevní izolace
  • střechy
  • budov
  • panelových domů
  • podkroví

Nižší náklady, vyšší hodnota

S rekonstrukcí domu automaticky dochází ke zvýšení jeho celkové hodnoty a také se výrazně prodlouží životnost budovy. Zapomínat by se také nemělo, že s rekonstrukcí se výrazně zvyšuje bezpečnost obyvatel. V neposlední řadě se díky celkové rekonstrukci zlepší a zmodernizuje vzhled domu.

Příjemné klima a prostředí

Díky rekonstrukci se nezlepší pouze ekonomický přínos, ale také dojde k viditelnému zlepšení prostředí a kvality života. Po celý rok bude v interiéru příjemná teplota. Dochází k odstranění zvýšené vlhkosti, tím se eliminuje vznik plísní a výskyt mikroorganismů, které jsou pro lidské zdraví škodlivé a způsobují alergie, astma a další dýchací problémy. Zmizí ze stěn kondenzovaná vodní pára, která vytváří nevzhledné mapy.


Nezávazná poptávka

Máte ve všem jasno a přejete si znát cenu realizace?