Došlo-li nějakým způsobem k poškození budovy způsobených člověkem nebo přírodními vlivy, je vhodná sanace budovy. Sanací lze docílit návratu stavebního objektu do původního nebo lepšího stavu než se nacházel předtím. Naše společnost se specializuje na sanace betonových konstrukcí, jímek a nádrží, panelových domů, vlhkého zdiva a železobetonových konstrukcí.

Výhody sanace

  • zlepší se estetický vzhled
  • prodlouží se životnost budovy
  • zastaví se korozní procesy
  • obnoví se původní rozměry a tvar

Vytopení, prasklé potrubí i tlaková voda

Sanace není účinná pouze při zásahu povodní, ale také pokud dojde k vytopení domácnosti z důvodů prasklého potrubí, rozbitou pračkou nebo myčkou. Vlhké zdivo může vznikat kvůli průsakům tlakové vody do objektu, špatně provedenou nebo starou a nefunkční hydroizolací či dokonce její absencí. Díky kvalitně provedené sanaci se zabavíte nadměrné vlhkosti a předejdete vzniku plísní.

V rámci výstavby nabízíme

  • Stavebně technické průzkumy s návrhem řešení
  • Drenáže
  • Sanační systémy suchých maltových směsí
  • Dodatečné hydroizolace, beztlakové a tlakové chemické injektáže
  • Provětrávané podlahy, štoly, soklyVzduchové dutiny interiérových stěn
  • Hydrofobizaci

Havárie vody v celém domě

Prasklé potrubí, velké přívaly deště nebo rozbitá pračka či myčka. To vše může být příčinou vytopení sousedů nebo celého domu. Pomocí rychlé a správné sanace se zabrání vzniku trvalých následků a odstraní se veškerá vlhkost. Volejte v případě havárie vody odborníky, kontaktujte nás.


Nezávazná poptávka

Máte ve všem jasno a přejete si znát cenu realizace?