Zemní práce jsou začátkem každé stavby rodinného nebo jiného domu. A protože nabízíme služby kompletní a profesionální, zemní práce jsou v portfoliu našich služeb samozdřejmě také.

Realizujeme základy rodinných domů, upravujeme terén dle návrhu architekta, provádíme výkopy jímek, drenáží, bazénu a jezírek. A následné veškerý stavební odpad a nepořádek po sobě nejen uklidíme,ale sami kompletně odvezeme a zlikvidujeme.

Základy rodinných domů

At už stavíte dřevostavbu nebo zděný dům, kvalitní základy jsou nesmírně důležitou součástí celé realizace. Veškerá hmotnost domu se přenáší přes základy na podlaží a dle požadavku daného projetku volíme konkrétní technologický postup.

S námi ovšem nezískáte jen základy. S námi budete mít zpracované také veškeré inženýrské sítě a přípravné prace pro realizaci célé stavby.

Jak postupujeme?

 1. Dle projektové dokumentace vyznačíme obvod celého domu.
 2. Sejmeme ornici.
 3. Hloubení základů dle projektové dokumentace
 4. .Hloubení prostoru pro veškeré inženýrské sítě, plyn, vodu aj.
 5. Srovnání vrchní vrsty štěrkém, který Vám sami dopravíme

Úpravy a srovnání terénu

Než se pustíme do realizace zahrady , je téměř vždy potřeba provést hrubé a jemné terénní úpravy. Jedná se především o srovnání nebo jinou úpravu terénu. V rámci hrubých terénních úprav provedeme nejen veškeré srovnání půdy,ale také odklidíme stavební odpad a případně odstraníme vrstvu neúrodné půdy. Následně v rámci jemných terénních úprav doladíme poslední drobnosti pro realizaci Vaší zahrady.

A že se na Vašem pozemku nacházejí stromy, keře a jiné překážky, které brání krásným výhledům či vysněné zahradě? Díky našemu širokému vybavení Vás všech těchto nepřijemnosti v rámci hrubých terenních úprav zbavíme.

Výkop drenáže

Jistě jste již slyšeli o tom, že Váš dům je neustále ohrožován přirodními vlivy.Jedním z těch nejnebezpečnějších je zajisté voda a vlhkost a ní spojená.Na Váš dům neustále útočí hned několik druhů vod. Jedná se o vodu spodní, vodu v půdě a vodu děšťovou. Jak se těmto vlivům bránit?Je zapotřebí vybudovat drenážní systém , což je v podstatě systém příkopu kolem Vašeho domu, který dokáže vodu svádět do konkretních míst a odvádět ji do dostatečné vzdálenosti od Vášeho domova.

Jak provádíme drenáž?

 1. Vykopání přikopu kolem domum který by měl minimálěně o 20 cm přesahovat hydroizolaci stavby.
 2. Po vyhloubení a vyspádování přikopu je možné celou drenáž zasypat zeminou a štěrkém.

Jímky pro dešťovou vodu.

Už jste možná slyšeli , že deštová voda by neměla odcházet do kanalizace a následně do čističky. Proč? Protože takévá voda se v čističce odpadních vod jen velmi špatně čistí. Proto Vám doporučujeme vyhloubení jímky, která zajistí stálé vsakovaní děštové vody. Dešťová voda tak vůbec neopustí hranici Vašeho pozemku a může být nadále využívaná na zahradě .

A jak při hloubení jímky postupujeme?

 1. Hloubení jímky
 2. Položení a zasypaní geotextilie
 3. Instalace koncového dílu okapu do jímky
 4. Překrytí a zahrnutí jímky.

Základy na ploty

Pro výstavbu kvalitního plotu je dobré , aby celá realizace začala vyhloubením kvalitních základů a to z důvodu, aby vám plot sloužil dlouhá léta.

Trapí Vás, že na místš kde má být nový polot stojí stary a jiné firmy mají problém s jeho bouráním? S nám tento probém nehrozí, puvodní plot kompletně zbouráme, zkontrolujeme základy, které případně opravíme a odpad, který bouráním vznikne kompletně odstraníme a uklidíme.

Bazény a přírodní jezírka

Na druhou stranu, ale jde o velmi komplikovanou realizaci, kterou není radno přenechat nikomu jinímu než profesionálům. Z důvodů důležitosti připrav, které zahrnuje dokonalé vybagrování a vyrovnání dna, což nebývá snadný úkol.

Co přesně obnáší realizace bazénu nebo jezírka?

 1. Vyměření a vytyčení výkopu
 2. Výkop jámy pro bazén nebo jezírko
 3. Dorovnání a vyrovnání dna
 4. Finalní úprava terénu

Inženýrské sítě

Inženýrské síte jsou zpravidla to první ,co je před samotnou realizací stavby domu nebo jiné budovy potřeba kvalitně zajistit. Co se vlastně pod pojmem inženýrské sítě skrývá? K realizaci inženýrských sítí je před samotným výkopem zapotřebí prostudovat projektovou dokumentaci, která slouží jako návod jejím provedení. Podle dokumentace potom provedeme veškeré výkopové práce na celém Vašem pozemku a mnohdy i za jeho hranici, abychom mohli všechny inženýrské sítě napojit.

Co zahrnuje realizace inženýrských sítí?

 1. Přivod elektríny
 2. Zavedení kanalizace a rozvedení vody
 3. Přivod plynu
 4. TV, telefon, internet a další systémy

Demoliční práce

Nachází se na pozemku starý dům,chata nebo jiný objekt, který překáží realizaci Vašeho vysněného domu? Využijte našich demoličních prací, které zajišťujeme od samotného bourání po finální odvoz stavebního odpadu a úklid.

V demoličních pracích nejsme nováčci. A protože i k demolicí stějně jako k ostatním službám přistupujeme profesionálně, využívame modernítechnologie zahrnující težké mechanizace , bouráme od shora dolů a vždy velmi dbáme na stabilitu všech konstrokcí, která stavba obsahuje.


Nezávazná poptávka

Máte ve všem jasno a přejete si znát cenu realizace?